Vastuullisuus

Vastuullisuus ja hyvinvointi 

Milltamo on yritys, joka on sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Meille vastuullisen toiminnan ytimessä ovat työntekijöiden turvallisuus, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi, ja siksi meille on tärkeää, että jokainen työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi. Tarjoamme jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan ja pyrimme tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta. Tarjoamme joustavan työympäristön, jossa jokainen työntekijä otetaan huomioon. 

Me Milltamolla olemme ylpeitä meidän monipuolisesta työyhteisöstämme. Meille tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja, sillä tasa-arvoisessa työyhteisössä jokainen voi hyvin ja kaikilla on turvallinen olo työskennellä. Arvostamme jokaisen ainutlaatuisuutta ja näemme monimuotoisuuden vahvuutena, sillä tiedämme, että monimuotoisuus edistää kehitystä tuomalla uusia näkökulmia ja monipuolista osaamista.  

Turvallisuus 

Meillä Milltamolla työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Voimme ylpeänä sanoa, että tapaturmataajuus on pitkän aikaa pysynyt hyvin alhaisena, ja poissaoloon johtaneita tapaturmia on ollut vain muutama. Milltamolla pienetkin tapaturmat huomioidaan ja toimintaa pyritään kehittämään niiden pohjalta yhä turvallisemmaksi. Työperäisiä vaivoja ja työntekijöiden rasitusta pyritään vähentämään panostamalla työpisteiden ergonomiaan ja huolehtimalla, että työsuojaimet ovat ajan tasalla.  

Resurssien tehokas hyödyntäminen 

Milltamolla on vahva pyrkimys toimia mahdollisimman resurssiviisaasti. Resurssiviisaaseen tuotantoon pyrimme minimoimalla hukkaa, hyödyntämällä kaikki materiaali ja kierrättämällä jätteet asianmukaisesti. Haluamme minimoida tuotannon ympäristövaikutukset ja siksi olemme sitoutuneet kehittämään liiketoimintaamme yhä kestävämmäksi. Hukan minimoimisella on pitkällä aikavälillä suuri merkitys ja siksi pyrimme parantamaan toimintaamme entisestään. Valmistavassa teollisuudessa jätettä syntyy välttämättä, joten meidän tehtävämme on minimoida syntyvän jätteen ympäristövaikutukset. Siksi pidämme huolen, että jäte kierrätetään säännösten mukaisesti. 

Tulevaisuuden kehityskohteita 

Tulevaisuudessa Milltamo tulee jatkamaan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämistä. Hyvinvointia tullaan parantamaan esimerkiksi lisäämällä liikuntaan kannustava pyöräilyetu koskemaan kaikkia työntekijöitä. Milltamo tulee myös lähitulevaisuudessa siirtymään vihreään energiaan.